สถานะสำหรับคนที่ติดตามผมเรื่องของโน้ตเพลง หรือการเล่นคีย์บอร์ด ถ้ามีอะไรจะถาม หรือจะขอเพลง ขอให้ไปที่หน้านี้เลยครับhttp://www.facebook.com/notekeyboard

ปล2. ลองฟังเพลงที่ผมแต่งได้ที่แถบซ้ายมือนะครับ

**** สำหรับคอร์ด ที่เห็นในโน๊ตนั้น สำหรับมือซ้าย อยากรู้ว่าต้องกดโน้ตอะไรบ้าง ไปที่ http://www.8notes.com/resources/notefinders/piano_chords.asp
แล้วใส้ชื่อคอร์ดที่ต้องการรู้ได้เลยนะครับ

ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โน๊ตเพลง ชีวิตเป็นของเรา


ชีวิตต้องมีพรุ่งนี้เสมอนะครับ 5555
จุดบนคือโน๊ตสูงนะคร้าบ
คอร์ด
Bm7 = ท ร ฟ#
D = ร ฟ# ล
G = ซ ท ร
F#m = ฟ# ล ด
A = ล ด# ม
A/C# = ด# ม ล

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โน๊ตเพลง เธอคิดยังไงกัน


เพลงนี้มีตัว ฟา# โด# ซอล# ทั้งเพลงนะครับ
จุดบนคือโน๊ตสูง
คอร์ด
A = ล ด# ม
C#m = ด# ม ซ#
F#m = ฟ# ล ด#
E = ม ซ# ท
D = ร ฟ# ล
Bm7 = ท ร ฟ# ล
Bm = ท ร ฟ#

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โน๊ตเพลง แสงของหัวใจ


เพลงนี้มีจุดล่างซึ่งคือโน๊ตต่ำตรงช่วงอินโทรนะครับ ส่วนจุดบนคือเล่นสูง
เพลงนี้ตัว ฟา ทุกตัวเป็น ฟา# นะครับ


คอร์ด
G = ซ ท ร
Csus2 = ด ร ซ
Am7 = ล ด ม ซ
Bm7 = ท ร ฟ# ล
D = ร ฟ# ล
C = ด ม ซ
Cm = ด มb ซ
G7 = ซ ท ร ฟ
Cmaj7 = ด ม ซ ท
D7 = ร ฟ# ล ด
Csus2/G = ซ ด ร
Em7 = ม ซ ท ร

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โน๊ตเพลง ฉันต้องคู่กับเธอ


เพลงนี้ท่อนจบมี ฟ# กับ ด# นะครับ
จุดบนคือโน๊ตสูง
คอร์ด
G = ซ ท ร
Bm7 = ท ร ฟ#
Em7 = ม ซ ท ร
Dm7 = ร ฟ ล ด
G7 = ซ ท ร ฟ
Cmaj7 = ด ม ซ ท
Am7 = ล ด ม ซ
B7 = ท ร# ฟ# ล
Dsus4 = ร ซ ล
D = ร ฟ# ล
A = ล ด# ม
C#m7 = ด# ม ซ# ท
F#m7 = ฟ# ล ด# ม
A7 = ล ด# ม ซ
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
E = ม ซ# ท
Asus2 = ล ร ซ

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โน๊ตเพลง Dancing


เพลงนี้มี ทb กับ มb ทั้งเพลงนะครับ ถ้าผมลืมตรงไหนก็เล่นด้วย
จุดบนคือโน๊ตสูงนะครับ
คอร์ด
Bb = ทb ร ฟ
Gm = ซ ทb ร
Eb = มb ซ ทb
F = ฟ ล ด
Bbmaj7 = ทb ร ฟ ล
Ebm = มb ซb ทb
Dm = ร ฟ ล

โน๊ตคีย์บอร์ด อยู่ต่อเลยได้ไหม

อันนี้ตัวอย่างนะครับ


เพลงนี้มี 3 # คือ ฟ# ด# ซ# นะครับ ถ้าผมพิมพ์ตกไปก็อย่าลืมเล่นด้วยละกัน 
จุดบนคือโน๊ตสูงนะครับ
-->
คอร์ด
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
E7 = ม ซ# ท ร
E9 = ม ฟ# ซ# ท ร#
F#6add9 = ฟ# ซ# ล# ด# ร#
C#m7 = ด# ม ซ# ท
F#m7 = ฟ# ล ด# ม
F#7 = ฟ# ล# ด# ม
B7 = ท ร# ฟ# ล
Bm7 = ท ร# ฟ#
Amaj7 = ล ด# ม ซ#วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โน๊ตเพลง แค่รู้ว่ารัก

เพลงนี้มีจุดล่าง (ตัวที) บางตัวคือโน๊ตต่ำระวังมองไม่เห็นนะครับ จุดบนคือโน๊ตสูง 

-->
คอร์ด
Ebsus2 = มb ฟ ทb
Eb = มb ซ ทb
Eb/Bb = ทb ร มb
Ebmaj7 = มb ซ ทb ร
F = ฟ ล ด
F7 = ฟ ล ด มb
Dm = ร ฟ ล
Dm7 = ร ฟ ล ด
Cm7 = ด มb ซ ทb
Gm = ซ ทb ร
GmM7 = ซ ทb ร ฟ#
Gm7 = ซ ทb ร ฟ
Gm6 = ซ ทb ร ม
G7 = ซ ท ร ฟ
Bb = ทb ร ฟ
Bbmaj7 = ทb ร ฟ ล
Bb7 = ทb ร ฟ ลb

โน๊ตเพลง แค่ของเลียนแบบ


อันนี้เป็นแบบต้นฉบับนะครับ
-->
คอร์ด
Ab = ลb ด มb
Fm = ฟ ลb ม
Eb = มb ซ ทb
Db = รb ฟ ลb
Cm = ด มb ซ
Bbm = ทb รb ฟ
Ebm = มb ซb ทb
อันล่างนี้เป็นแบบแปลงคีย์เล่นง่ายขึ้นนะครับ
คอร์ด
G = ซ ท ร
Em = ม ซ ท
D = ร ฟ# ล
C = ด ม ซ
Am = ล ด ม
Bm = ท ร ฟ#

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โน๊ต ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

อันนี้ตัวอย่าง ใช้ fluteเล่นนะครับ

หมายเหตุ จุดบนคือโน๊ตสูงนะครับ
เพลงนี้มีการเปลี่ยนคีย์ในท่อนจบ จะมี ฟ# กับ ด# เพิ่มขึ้นมานะครับ
คอร์ด
C = ด ม ซ
G = ซ ท ร
Fmaj7 = ฟ ล ด ม
Am = ล ด ม
F = ฟ ล ด
G/B = ท ร ซ
D = ร ฟ# ล
A = ล ด# ม
Bm = ท ร ฟ#
F#m = ฟ# ล ด#

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โน๊ตเพลง ผ่านมาให้แค่จำ

อันนี้ตัวอย่างนะครับ

หมายเหตุ จุดบนคือโน๊ตสูงนะครับ
คอร์ด
F = ฟ ล ด 
C = ด ม ซ
Fm = ฟ ลb ด
Em = ม ซ ท
Dm = ร ฟ ล
Am = ล ด ม
G = ซ ท ร
Gm = ซ ทb ร

โน๊ตเพลง สิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็น


เพลงนี้ MV เศร้าโดนใจมากครับ 555
หมายเหตุ จุดบนคือโน๊ตสูงนะครับ

คอร์ด
C = ด ม ซ
E = ม ซ# ท
Am = ล ด ม 
D = ร ฟ# ล
G = ซ ทร
E7 = ม ซ# ท ร
D/F# = ฟ# ล ร
Dm = ร ฟ ล
Dm7 = ร ฟ ล ด

โน๊ตเพลง กรรมตามสนอง


หมายเหตุ เพลงนี้แปลงคีย์ขึ้นมาจากต้นฉบับ ครึ่งเสียงนะครับ
จุดล่างคือโน๊ตต่ำ(ระวังมองไม่เห็นนะครับ)
จุดบนคือโน๊ตสูง
คอร์ด
Em7 = ม ซ ท ร
D = ร ฟ# ล
Cmaj7 = ด ม ซ ท
ฺB7 = ท ร# ฟ# ล
Bm7 = ท ร ฟ# ล
Am7 = ล ด ม ซ
Gmaj7 = ซ ท ร ฟ#
Dsus4 = ร ม ล
G = ซ ท ร
D/F# = ฟ# ล ร

           

โน๊ตเพลง กามเทพ คีย์บอร์ด

อันนี้ตัวอย่างนะครับ


หมายเหตุ จุดบนคือ โน๊ตสูง จุดล่างคือโน๊ตต่ำนะครับ
คอร์ด 
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
Gmaj7 = ซ ท ร ฟ#
A = ล ด# ม
Em7 = ม ซ ท
D = ร ฟ# ล
F#m7 = ฟ# ล ด# ม
G = ซ ท ร

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โน๊ตเพลง เพราะว่ารักเธอ


อันนี้เป็นต้นฉบับนะครับ 
จุดบนคือโน๊ตสูง จุดล่างคือโน๊ตต่ำ(ดูดีดี จุดมันเล็ก) 

คอร์ด
E = ม ซ# ท
A = ล ด# ม
B = ท ร# ฟ#
C#m = ด# ม ซ#
A#m7b5 = ล# ด# ม ซ#
G#m = ซ# ท ร#
F#m = ฟ# ล ด#
D = ร ฟ# ล 
D/C# = ด# ร ฟ# ล


อันนี้เป็นเวอร์ชั่นแปลงคีย์นะครับ เป็นคีย์ C major
คอร์ด
C = ด ม ซ
F = ฟ ล ด 
G = ซ ท ร
Am = ล ด ม
Em = ม ซ ท
Dm = ร ฟ ล
F#m7b5 = ฟ# ล ด ม
B = ท ร# ฟ#
B/Bb = ทb ท ร# ฟ#
A = ล ด# ม

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โน๊ตเพลง อยากให้โลกแคบลง


เพลงนี้ไม่มีคนขอแต่อยากแกะครับ เอาไปลองดูละกัน เล่นง่ายด้วย 555
คอร์ด
Dm7 = ร ฟ ล ด
G7 = ซ ท ร ฟ
Cmaj7 = ด ม ซ ท
Am7 = ล ด ม ซ
A7 = ล ด# ม ซ
C = ด ม ซ
Em7 = ม ซ ท ร
F = ฟ ล ด
G = ซ ท ร
G/B = ท ร ซ
Bb = ทb ร ฟ
Fm = ฟ ลb ด
Em = ม ซ ท
Am = ล ด ม
Dm = ร ฟ ล

อันนี้ตัวอย่างครับ

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โน๊ตเพลง งมงาย คีย์บอร์ด


อันนี้เพลงเก่า แต่อมตะ ผมฟังมาหลายปีละ ยังเพราะกินใจอยู่ 555
คอร์ด
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
Asus2 = ล ท ม
Bm = ท ร ฟ#
E = ม ซ# ท
Cmaj7 = ด ม ซ ท
F#m = ฟ# ล ด#
C#m7 = ด# ม ซ# ท
ฺBm7 = ท ร ฟ# ล
G = ซ ท ร


วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

โน๊ตเพลง ไกลแค่ไหน คือ ใกล้ คีย์บอร์ด

อันนี้ตัวอย่างนะครับ


มาแว้ว ตามคำขอนะครับ
คอร์ด
G = ซ ท ร
Gmaj7 = ซ ท ร ฟ#
Em = ม ซ ท
C = ด ม ซ
D = ร ฟ# ล
Am = ล ด ม

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แจกโน๊ตเพลง สายตายาว คีย์บอร์ด

อันนี้ตัวอย่างใช้ flute เล่นอ่ะนะครับ


คอร์ด
G = ซ ท ร
F = ฟ ล ด
Em = ม ซ ท 
D7 = ร ฟ# ล ด
F#m = ฟ# ล ด#
Am = ล ด ม
Gmaj7 = ซ ท ร ฟ#
D = ร ฟ# ล
E = ม ซ# ท


แจก โน๊ตเพลง นักประดาน้ำ คีย์บอร์ด

หมายเหตุ เพลงนี้ปรับคีย์ขึ้นจากต้นฉบับ ครึ่งเสียงนะครับ 
คอร์ด
Fmaj7 = ฟ ล ด ม
Em = ม ซ ท
Dm7 = ร ฟ ล ด
G = ซ ท ร
Cmaj7 = ด ม ซ ท
F = ฟ ล ด
Em7 = ม ซ ท ร
Am7 = ล ด ม ซ

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โน๊ตเพลง ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ คีย์บอร์ด


อันแรกนี้เป็นเวอร์ชั่นคีย์ต้นฉบับนะครับ มี 3 แฟลต (คีย์ Eb major) 
คือตัว ที มี และ ลา ( ทb มb ลb) 

คอร์ด
Eb = มb ซ ทb
Cm = ด มb ซ
Fm = ฟ ลb ด
Bb = ทb ร ฟ

อันนี้เป็นเวอร์ชั่น C major สำหรับคนขี้เกียจเล่น แฟลต (หัดเล่นต้นฉบับบ้างก็ดีนะครับ) หรือ ดนตรีไทยนะครับ
คอร์ด
C = ด ม ซ
Am = ล ด ม
Dm = ร ฟ ล
G = ซ ท ร

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แจกโน๊ตเพลง Avenue คีย์บอร์ด


ก่อนอื่นขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่า เพลงนี้อาจไม่เหมือนต้นฉบับมากเท่าไหร่ โดยเฉพาะท่อน ที่มันร้องเร็ว ๆ ยอมรับเลยว่าแกะยากครับ เอาเท่าที่ผมมีปัญญาไปก่อนละกัน เด่วจะแปลงคีย์ให้นะครับ 
คอร์ด
Amaj7 = ล ด# ม ซ#
G#m7 = ซ# ท ร# ฟ#
F#m7 = ฟ# ล ด# ม
B = ท ร# ฟ#
E = ม ซ# ท
E7 = ม ซ# ท ร
C#m7 = ด# ม ซ# ท

อันนี้เป็นเวอร์ชั่นแปลงคีย์ ง่ายกว่าอันบนนิดนึง เป็นคีย์ F มี Bb 1ตัวนะครับ
คอร์ด
Bbmaj7 = ทb ร ฟ ล
Am7 = ล ด ม ซ
Dm7 = ร ฟ ล ด
Gm7 = ซ ทb ร ฟ
C = ด ม ซ
F = ฟ ล ด
F7 = ฟ ล ด มb 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

แจกโน๊ตเพลง หมั่นคอยดูและรักษาดวงใจ


เพลงนี้ต้นฉบับเป็นคีย์ C อยู่แล้ว เพลงอมตะเลยนะเนี่ย พี่เบิร์ด ยังหนุ่มอยู่เลย 555
 ใช้ได้ทั้งดนตรีไทยและสากลครับ
คอร์ด
C = ด ม ซ
F = ฟ ล ด
Em = ม ซ ท
Am = ล ด ม
Dm = ร ฟ ล 
G = ซ ท ร
Csus4 = ด ฟ ซ
C7 = ด ม ซ ทb

แจกโน๊ตเพลง สุดท้ายก็ต้องยอม


ก่อนอื่นบอกเลยว่าเพลงนี้ต้นฉบับ # เยอะมาก 5555 
ที่จริงตัว ฟา ที่เห็นเป็น ฟา ธรรมดาปน ๆ กับ ฟา# มันคือตัว ม# ด้วยหล่ะ แต่ผมขี้เกียจพิมพ์# ( ม# = ฟ )
แต่ผมก็แปลงคีย์ไว้ให้ด้วย เป็นคีย์ G # น้อยลงหน่อย แต่ก็มีบ้าง และเล่นง่ายขึ้นเยอะ ลองเอาไปเล่นดูละกันนะครับ 
ปล. เพลงนี้ MV เศร้ามากกกก T_T 555
อันนี้เป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับนะครับ
คอร์ด
F# = ฟ# ท ด#
B = ท ร# ฟ#
G#m = ซ# ท ร#
C# = ด# ฟ ซ#
D#m = ร# ฟ# ล#
D = ร ฟ# ล
A = ล ด# ม
ฺB6 = ท ร# ฟ# ซ#

ส่วนอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแปลงคีย์
คอร์ด
G = ซ ท ร
C = ด ม ซ
Am = ล ด ม
D = ร ฟ# ล
Em = ม ซ ท
C6 = ด ม ซ ล
Bb = ทb ร ฟ