สถานะสำหรับคนที่ติดตามผมเรื่องของโน้ตเพลง หรือการเล่นคีย์บอร์ด ถ้ามีอะไรจะถาม หรือจะขอเพลง ขอให้ไปที่หน้านี้เลยครับhttp://www.facebook.com/notekeyboard

ปล2. ลองฟังเพลงที่ผมแต่งได้ที่แถบซ้ายมือนะครับ

**** สำหรับคอร์ด ที่เห็นในโน๊ตนั้น สำหรับมือซ้าย อยากรู้ว่าต้องกดโน้ตอะไรบ้าง ไปที่ http://www.8notes.com/resources/notefinders/piano_chords.asp
แล้วใส้ชื่อคอร์ดที่ต้องการรู้ได้เลยนะครับ

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เพลง นอกจากชื่อฉัน

อันนี้เป็นตัวอย่างการใช้โน้ตนะครับ

คอร์ด
Eb = มb ซ ทb
Bb = ทb ร ฟ
Cm = ด มb ซ
Ab = ลb ด มb

เพลง ดอกราตรี

คอร์ด
C#m = ด# ม ซ#
C#m6 = ด# ม ซ# ล
C#7 = ด# ฟ ซ# ท 
G#m = ซ# ท ร#
G# = ซ# ด ร# 
F#m = ฟ# ล ด#
F#m7 = ฟ# ล ด# ม 
A = ล ด# ม
B = ท ร# ฟ#
D#m7b5 = ร# ฟ# ล ด# 
Emaj7 = ม# ซ# ท ร# 

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เพลง ถ่านไฟเก่า

คอร์ด
Bb = ทb ร ฟ
Cm = ด มb ซ 
CmM7 = ด มb ซ ท 
Cm7 = ด มb ซ ทb
D = ร ฟ# ล
Dm = ร ฟ ล
Eb = มb ซ ทb
F = ฟ ล ด
G = ซ ท ร
Gm = ซ ทb ร

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

เพลง Kimi wa Melody BNK48คอร์ด
C = ด ม ซ
D  = ร ฟ# ล
Dm = ร ฟ ล
E = ม ซ# ท
Em =  ม ซ ท
E7 = ม ซ# ท ร
G = ซ ท ร
A = ล ด# ม
Am = ล ด ม
A7 = ล ด# ม ซ
Bm = ท ร ฟ#
B7 = ท ร# ฟ# ล


วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เพลง ฝืนตัวเองไม่เป็น


คอร์ด
C = ด ม ซ
Cm = ด มb ซ
D = ร ฟ# ล
Dm = ร ฟ ล
Db = รb ฟ ลb
E7 = ม ซ# ท ร
Em = ม ซ ท
Eb = มb ซ ทb
F = ฟ ล ด
F7 = ฟ ล ด มb
Fm = ฟ ลb ด
G = ซ ท ร
Am = ล ด ม
Ab = ลb ด มb
Bm =  ท ร ฟ#
Bb = ทb ร ฟ
Bbm = ทb รb ฟวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โน้ตเพลง บอกตัวเอง

คอร์ด
C = ด ม ซ
D = ร ฟ# ล
D/F# = ฟ# ล ร
E =  ม ซ# ท
E/G# = ซ# ท ม
Em = ม ซ ท
F#m = ฟ# ล  ด# 
G = ซ ท ร
A = ล ด# ม
Am = ล ด ม
Bm = ท ร ฟ#วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เพลง ยิ่งไม่รู้ ยิ่งต้องทำ

คอร์ด
G = ซ ท ร
Am = ล ด ม
Bm = ท ร ฟ#
B7 = ท ร# ฟ#
C = ด ม ซ
Cm = ด มb ซ
D = ร ฟ# ล
Em = ม ซ ท
EmM7 = ม ซ ท มb
Em7 ม ซ ท ร
Ab = ลb ด มb
Bb = ทb ร ฟ
Db = รb ฟ ลb
Eb = มb ซ ทb
Fm = ฟ ลb ด
FmM7 = ฟ ลb ด มb
Fm7 = ฟ ลb ด ม


วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

เพลง ภาพจำ ป๊อบ ปองกูล

คอร์ด
Ab = ลb ด มb
B = ท ร# ฟ#
C7 = ด ม ซ ทb
Cm = ด มb ซ
C#m = ด# ม  ซ#
Eb = มb ซ ทb
E = ม ซ# ท
Fm = ฟ ลb ด
F#m = ฟ# ล ด#
Gm = ซ ทb ร
G#m = ซ# ท  ร#
A = ล ด# ม

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

เพลง Shinochi วันแรกคอร์ด
C = ด ม ซ
Cm = ด มb ซ
C# / Db = รb ฟ ลb
D = ร ฟ# ล
D# / Eb = มb ซ ทb
E = ม ซ# ท
Em = ม ซ ท
Fm = ฟ ลb ด
F# =  ฟ# ล# ด#
G = ซ ท ร
Ab = ลb ด มb
A = ล ด# ม
Bbm = ทb รb ฟ
B = ท ร# ฟ#
Bm = ท ร ฟ#

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เพลง ลึกสุดใจ

คอร์ด
E = ม ซ# ท
Esus4 = ม ล ท
Esus2 = ม ฟ# ท
F#m = ฟ# ล  ด#
G#m = ซ# ท ร#
A = ล ด# ม
B = ท ร# ฟ#
B7 = ท ร# ฟ# ล
C#7 = ด# ฟ ซ# ท
C#m = ด# ม ซ#