สถานะสำหรับคนที่ติดตามผมเรื่องของโน้ตเพลง หรือการเล่นคีย์บอร์ด ถ้ามีอะไรจะถาม หรือจะขอเพลง ขอให้ไปที่หน้านี้เลยครับhttp://www.facebook.com/notekeyboard

ปล2. ลองฟังเพลงที่ผมแต่งได้ที่แถบซ้ายมือนะครับ

**** สำหรับคอร์ด ที่เห็นในโน๊ตนั้น สำหรับมือซ้าย อยากรู้ว่าต้องกดโน้ตอะไรบ้าง ไปที่ http://www.8notes.com/resources/notefinders/piano_chords.asp
แล้วใส้ชื่อคอร์ดที่ต้องการรู้ได้เลยนะครับ

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เพลง เรือเล็กควรออกจากฝั่ง


คอร์ด
Bm = ท ร ฟ#
Bm7 = ท ร ฟ# ล
G = ซ ท ร
Gmaj7 = ซ ท ร ฟ#
Em = ม ซ ท
Em7 = ม ซ ท ร
F#m = ฟ# ล ด#
D = ร ฟ# ล
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
A = ล ด# ม
C#m = ด# ม ซ#

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เพลง คุณและคุณเท่านั้น

คอร์ด
Cmaj7 = ด ม ซ ท
Em7 = ม ซ ท ร
Fmaj7 = ฟ ล ด ม
Fm7 = ฟ ลb ด มb
G = ซ ท ร
G7 = ซ ท ร ฟ
A7 = ล ด# ม ซ

เพลง คนแรกที่รัก

คอร์ด
F = ฟ ล ด
F7 = ฟ ล ด มb
Bb = ทb ร ฟ 
C = ด ม ซ 
Am = ล ด ม
Dm = ร ฟ ล
Gm = ซ ทb ร
** ตัว b คือแฟลต เล่นลดลงครึ่งเสียง ทb ก็คือแป้นดำที่อยู่ระหว่างตัว ลา กับ ที นะครับวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เพลง ฉันจะฝันถึงเธอ

คอร์ด
D = ร ฟ# ล
G = ซ ท ร 
F#m = ฟ# ล ด#
F# = ฟ# ล# ด#
Bm = ท ร ฟ#
Em = ม ซ ท
A = ล ด# ม
C#7 = ด# ม# ซ# ท

เพลง วอน

คอร์ด
F = ฟ ล ด
Faug = ฟ ล ด#
F#dim = ฟ# ล ด
Bb = ทb ร ฟ
C7 = ด ม ซ ทb
C#dim = ด# ม ซ
Bbmaj7= ทb ร ฟ ล
Bbm = ทb รb ฟ
Gm = ซ ทb ร
G7 = ซ ท ร ฟ
Dm = ร ฟ ล
Am7 = ล ด ม ซ

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เพลง ใกล้ scrubb


คอร์ด
Dmaj9 = ร ม ฟ# ล ด#
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
Amaj7 = ล ด# ม ซ#
C#m7 = ด# ม ซ ท
F#7sus4 = ฟ# ท ด# ม
F#7 = ฟ# ล# ด# ม
E = ม ซ# ท
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เพลง แหลก
คอร์ด
Amaj7 = ล ด# ม ซ#
Bm7 = ท ร ฟ# ล
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
C#m7 = ด# ม ซ# ทb
F#m7 = ฟ# ล ด# ม
E = ม ซ# ท
D = ร ฟ# ล
Dm = ร ฟ ล
F#7 = ฟ# ล# ด# ม
Em7 = ม ซ ท ร
Bmaj7 = ท ร# ฟ# ล#
D#m7 = ร# ฟ# ล# ด#
G#7 = ซ# ท# ร# ฟ#

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

เพลง อาย


คอร์ด
E = ม ซ# ท
Emaj7 = ม ซ# ท ร#
C#m7 = ด# ม ซ# ท
A = ล ด# ม
F#m7 = ฟ# ล ด# ม
F#9 = ฟ# ซ# ล# ด# ม
Bsus4 = ท ม ฟ#
B = ท ร# ฟ#
G#m7 = ซ# ท ร# ฟ

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เพลง กะทันหัน


คอร์ด
A = ล ด# ม
C#m7 = ด# ม ซ# ท
F#m7 = ฟ# ล ด# ม
Bm7 = ท ร ฟ#
G = ซ ท ร
E = ม ซ# ท
F#m = ฟ# ล ด#
C#m = ด# ม ซ#
Bm = ท ร ฟ#
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
D = ร ฟ# ล

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เพลง เพดาน


คอร์ด
A = ล ด# ม
D = ร ฟ# ล
E = ม ซ# ท
C#m = ด# ม ซ#
Bm = ท ร ฟ#

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เพลง อย่าบอกฉันว่าให้ไป

>

คอร์ด
C = ด ม ซ
C7 = ด ม ซ ทb
Dm = ร ฟ ล
Em = ม ซ ท
F = ฟ ล ด
Fm = ฟ ลb ด
G = ซ ท ร
Am = ล ด ม
A7 = ล ด# ม ซ
A = ล ด# ม
Bb = ทb ร ฟ

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เพลง ไม่บอกเธอ

-->
คอร์ด
E = ม ซ# ท
C#m = ด# ม ซ#
A = ล ด# ม
B = ท ร# ฟ#
F#m = ฟ# ล ด#

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เพลง พูดไม่ค่อยถูก

-->
คอร์ด
G = ซ ท ร
Csus2 = ด ร ซ
Bm7 = ท ร ฟ# ล
Em7 = ม ซ ท ร
Am7 = ล ด ม ซ
D = ร ฟ# ล
D7sus4 = ร ซ ล ด#
D7 = ร ฟ# ล ด#
Gmaj7 = ซ ท ร ฟ#
D/F# = ฟ# ล ร ฟ#
Cm = ด มb ซ

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เพลง ฝันหรือเปล่า-->
คอร์ด
Cmaj7 = ด ม ซ ท
C = ด ม ซ
Am7 = ล ด ม ซ
Dm7 = ร ฟ ล ด
G = ซ ท ร
G7 = ซ ท ร ฟ
Em7 = ม ซ ท ร
Fmaj7 = ฟ ล ด ม
Fm7 = ฟ ลb ด ม
Bb = ทb ร ฟ

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เพลง ฉันรักเธอที่เป็นแบบนี้


-->
คอร์ด
A = ล ด# ม
Bm = ท ร ฟ#
BmM7 = ท ร ฟ# ล#
Bm7 = ท ร ฟ# ล
B7 = ท ร# ฟ# ล
E = ม ซ# ท
F#m = ฟ# ล ด#
F# = ฟ# ล# ด#
F#m7 = ฟ# ล ด# ม
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
Dm = ร ฟ ล
Dm7 = ร ฟ ล ด
D = ร ฟ# ล
D7 = ร ฟ# ล ด
G = ซ ท ร
Cmaj7 = ด ม ซ ท
C#m = ด# ม ซ#

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เพลง อยู่อย่างเหงา ๆ

เพลงนี้หลายคีย์มาก สนุกดี ลองดูครับ มีตัวอย่าง แต่ไม่ได้เล่นท่อนเปลี่ยนคีย์นะครับ 5555-->
คอร์ด
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
Dm7 = ร ฟ ล ด
D9 =  ร ม ฟ# ล
Amaj7 =  ล ด# ม ซ#
A7 = ล ด# ม ซ
Cm7 = ด มb ซ ทb
Cmaj7 = ด ม ซ ท
C#m7 = ด# ม ซ# ท
F#7-9 = ฟ# ซ# ล# ด# ม
F#m = ฟ# ล ด#
Bm7 =  ท ร ฟ#
B7 = ท ร# ฟ#
Bbmaj7 = ทb ร ฟ ล
E = ม ซ# ท
F#7 = ฟ# ล# ด# ม
Fdim = ฟ ลb ดb
F = ฟ ล ด
Fmaj7 = ฟ ล ด ม
Ebmaj7 = มb ซ ทb ร
Em7 = ม ซ ท ร
G7 = ซ ท ร ฟ
G = ซ ท ร
เพลง เผลอใจ ลุลา พิจิกา

เพลงนี้ผมแปลงคีย์ลงมาครึ่งเสียงนะครับ


-->
คอร์ด
C = ด ม ซ
Dm = ร ฟ ล 
Em = ม ซ ท 
F = ฟ ล ด
G7 = ซ ท ร ฟ
Am = ล ด ม
A7 = ล ด# ม ซ

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เพลง โปรดถามสักคำ-->
คอร์ด
Eb = มb ซ ทb
Fm = ฟ ลb ด
F7 = ฟ ล ด มb
Bb = ทb ร ฟ
Bbm = ทb รb ฟ
Cm = ด มb ซ
Ab = ลb ด มb
Gm = ซ ทb ร
G7 = ซ ท ร ฟ


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เพลง เธอเห็นท้องฟ้านั้นไหม-->
คอร์ด
C = ด ม ซ
Dm = ร ฟ ล
F = ฟ ล ด
G = ซ ท ร
Am = ล ด ม

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เพลง ที่รัก(เธอ)

--> คอร์ด
Bb = ทb ร ฟ
Eb = มb ซ ทb
Gm = ซ ทb ร
G7 = ซ ท ร ฟ
Cm = ด มb ซ
F7 = ฟ ล ด มb
Dm = ร ฟ ล
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เพลง เล่นของสูง


เพลงนี้แปลงขึ้นจากต้นฉบับ ครึ่งเสียงนะครับ

--> คอร์ด
C = ด ม ซ
Dm = ร ฟ ล 
F = ฟ ล ด 
Fm = ฟ ลb ด
G = ซ ท ร
Am = ล ด ม

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โน๊ตเพลง เธอจะรักฉันหรือเปล่าไม่รู้

เพลงนี้ผมแปลงคีย์ขึ้นมาครึ่งเสียงนะครับ จะได้เล่นง่าย--> คอร์ด
G = ซ ท ร
Gm = ซ ทb ร
F#m = ฟ# ล ร#
Em = ม ซ ท
A = ล ด# ม
D = ร ฟ# ล
B = ท ร# ฟ#
Bm = ท ร ฟ#

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โน๊ตเพลง เขิน
ภาคผนวก
คอร์ด
G = ซ ท ร
Bm = ท ร ฟ#
B7 = ท ร# ฟ# ล
Am = ล ด ม
D7 = ร ฟ# ล
Dm = ร ฟ ล
Cmaj7 = ด ม ซ ท
Em = ม ซ ท
C#dim = ด# ม ซ