สถานะสำหรับคนที่ติดตามผมเรื่องของโน้ตเพลง หรือการเล่นคีย์บอร์ด ถ้ามีอะไรจะถาม หรือจะขอเพลง ขอให้ไปที่หน้านี้เลยครับhttp://www.facebook.com/notekeyboard

ปล2. ลองฟังเพลงที่ผมแต่งได้ที่แถบซ้ายมือนะครับ

**** สำหรับคอร์ด ที่เห็นในโน๊ตนั้น สำหรับมือซ้าย อยากรู้ว่าต้องกดโน้ตอะไรบ้าง ไปที่ http://www.8notes.com/resources/notefinders/piano_chords.asp
แล้วใส้ชื่อคอร์ดที่ต้องการรู้ได้เลยนะครับ

ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เพลง ก้อนหินก้อนนั้น


คอร์ด
A = ล ด# ม
G#m = ซ# ท ร#
C#m = ด# ม ซ#
F#m = ฟ# ล ด#
B = ท ร# ฟ#
E = ม ซ# ท
Bsus4 = ท ม ฟ#
G#sus4 = ซ# ด# ร#
G# = ซ# ด ร#
F#7 = ฟ# ล# ด# ม

วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เพลง สีเทา

คอร์ด
C = ด ม ซ
B = ท ร# ฟ#
Em = ม ซ ท
F = ฟ ล ด
D = ร ฟ# ล
Bm = ท ร# ฟ#
Am = ล ด ม
เพลง ขีดเส้นใต้


คอร์ด
C = ด ม ซ
Cmaj7 = ด ม ซ ท
F = ฟ ล ด
G = ซ ท ร
Dm = ร ฟ ล
E = ม ซ# ท
Am = ล ด ม
D/F# = ฟ# ล ร
D7 = ร ฟ# ล ด
Em = ม ซ ท

เพลง จันทร์เจ้า

คอร์ด
E = ม ซ# ท
F#m = ฟ# ล ด#
G#m = ซ# ท ร#
A = ล ด# ม
D = ร ฟ# ล
B = ท ร# ฟ#
C#m = ด# ม ซ#
E/D# = ร# ม ซ# ท

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เพลง ไม่กล้าบอกเธอ

คอร์ด
C = ด ม ซ
Em = ม ซ ท
E = ม ซ# ท
Am = ล ด ม
Dm = ร ฟ ล
G = ซ ท ร
Csus4= ด ฟ ซ
Fsus4 = ฟ ทb ด
C7 = ด ม ซ ทb
Asus4 = ล ร ม
Bb = ทb ร ฟ
F = ฟ ล ด

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เพลง กุมภาพันธ์

คอร์ด
Em = ม ซ ท
B7 = ท ร# ฟ# ล
Am = ล ด ม
D = ร ฟ# ล
G = ซ ท ร 
F#m7b5 = ฟ# ล ด มb
Em6 = ม ซ ท ด#
C = ด ม ซ
C#m7b5 = ด# ม ซ ทb

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เพลง ก้อนหินละเมอ

คอร์ด
C = ด ม ซ
F = ฟ ล ด
Cmaj7 = ด ม ซ ท
Em7 = ม ซ ท ร
Dm7 = ร ฟ ล ด
G7 = ซ ท ร ฟ
Fmaj7 = ฟ ล ด ม
C7 = ด ม ซ ทb
Fmaj7 = ฟ ล ด ม
A7 = ล ด# ม ซ
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
F#m7 = ฟ# ล ด# ม
D7 = ร ฟ# ล ด
D = ร ฟ# ล
G = ซ ท ร


วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เพลง มุม

คอร์ด
G = ซ ท ร 
Gmaj7 = ซ ท ร ฟ#
Em = ม ซ ท
C = ด ม ซ
Bm = ท ร ฟ# 
Am = ล ด ม
D = ร ฟ# ล
Cm = ด มb ซ

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เพลง ไม่กล้าบอกชัด

คอร์ด
G = ซ ท ร
Bm = ท ร ฟ#
Em = ม ซ ท 
D = ร ฟ# ล 
C = ด ม ซ
Cm = ด มb ซ
D/F# = ฟ# ล ร
Am = ล ด ม
Ebmaj7 = มb ซ ทb ร
F = ฟ ล ด
Dm = ร ฟ ล
Gm = ซ ทb ร
A = ล ด# ม
E/G# = ซ# ท ม
F#m = ฟ# ล ด# 
Dm = ร ฟ ล
E = ม ซ# ท

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เพลง คนที่ไม่เข้าตา

คอร์ด
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
C#m7 = ด# ม ซ# ท
Bm7 = ท ร ฟ#
E = ม ซ# ท
Amaj7 = ล ด# ม ซ#
F#m = ฟ# ล ด#
A = ล ด# ม
Dm = ร ฟ ล
Bm = ท ร ฟ#
Fsus4 = ฟ ทb ด
F# = ฟ# ล# ด#
Emaj7 = ม ซ# ท ร
D#m7 = ร# ฟ# ล# ด#
ฺB = ท ร# ฟ#


วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เพลง ที่ว่างข้าง ๆ ตัว

คอร์ด
Eb = มb ซ ทb
F = ฟ ล ด
Dm = ร ฟ ล
Fm = ฟ ลb ด
Gm = ซ ทb ร
Cm = ด มb ซ
F/A = ล ด ฟ 
Ebm = มb ซb ทb
Bb = ทb ร ฟ 
Bbsus4 = ทb มb ฟ
F7 = ฟ ล ด มb
C/E = ม ซ ด
Db = รb ฟ ลb

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เพลง บทเพลงกระซิบ

คอร์ด
A = ล ด# ม
E = ม ซ#ท
F#m = ฟ# ล ด#
Dsus2 = ร ม ล
Dsus4 = ร ซ ล
D = ร ฟ# ล
E/G# = ซ# ท ม
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
B = ท ร ฟ#
F# =  ฟ# ท ด#

วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

เพลง กลืน

คอร์ด
Fmaj7 = ฟ ล ด ม
Em7 = ม ซ ท ร
E7 = ม ซ# ท ร
Am7 = ล ด ม ซ
A7 = ล ด# ม ซ
Dm7 = ร ฟ ล ด
G = ซ ท ร
Cmaj7 =  ด ม ซ ท
Dbm7 = รb ม ลb ท

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

เพลง ห้องนอน

คอร์ด
Eb = มb ซ ทb
Dm = ร ฟ ล 
Gm = ซ ทb ร
Cm = ด มb ซ 
Fm = ฟ ลb ด
F = ฟ ล ด
Gb = ซb ทb รb
Ab = ลb ด มb
F/A = ล ด ฟ
Ebm = มb ซb ทb
Bb = ทb ร ฟ