สถานะสำหรับคนที่ติดตามผมเรื่องของโน้ตเพลง หรือการเล่นคีย์บอร์ด ถ้ามีอะไรจะถาม หรือจะขอเพลง ขอให้ไปที่หน้านี้เลยครับhttp://www.facebook.com/notekeyboard

ปล2. ลองฟังเพลงที่ผมแต่งได้ที่แถบซ้ายมือนะครับ

**** สำหรับคอร์ด ที่เห็นในโน๊ตนั้น สำหรับมือซ้าย อยากรู้ว่าต้องกดโน้ตอะไรบ้าง ไปที่ http://www.8notes.com/resources/notefinders/piano_chords.asp
แล้วใส้ชื่อคอร์ดที่ต้องการรู้ได้เลยนะครับ

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เพลง นิทานหิ่งห้อยคอร์ด
C = ด ม ซ
C#dim = ด# ม ซ 
Dm7 = ร ฟ ล ด
Dm = ร ฟ ล
D7 = ร ฟ# ล ด
G7 = ซ ท ร ฟ
Em = ล ด ม
Am = ล ด ม
F = ฟ ล ด
F#dim = ฟ# ล ด
Eb = มb ซ ทb
Abdim = ลb ท ร
Abm = ลb ท มb
Db = รb ฟ ลb


วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ของขวัญจากก้อนดิน

คอร์ด
C = ด ม ซ
C7 = ด ม ซ ทb
Dm = ร ฟ ล 
Em = ม ซ ท
F = ฟ ล ด
G = ซ ท ร
Gm = ซ ทb ร
Am = ล ด ม
AmM7 = ล ด ม ซ#
Am7 = ล ด ม ซ
Am6 = ล ด ม ฟ#


วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เพลง อ้าว Atom ชนกันต์

คอร์ด
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
D = ร ฟ# ล
E = ม ซ# ท
F#m = ฟ# ล ด#
F#7 = ฟ# ล# ด# ม
Gmaj7 = ซ ท ร ฟ#
Amaj7 = ล ด# ม ซ#
A = ล ด# ม
Bm = ท ร ฟ#
Cm = ด มb ซ
C#m = ด# ม ซ#

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เพลง เพื่อนรัก The Parkinson

คอร์ด
C = ด ม ซ
Cmaj7 = ด ม ซ ท
D = ร ฟ# ล
Dm = ร ฟ ล
Dm7 = ร ฟ ล ด
Em = ม ซ ท
Em7b5 = ม ซ ทb ร
F = ฟ ล ด
G7 = ซ ท ร ฟ
A7 = ล ด# ม ซ
Bb = ทb ร ฟ
B = ท ร# ฟ#

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เพลง Restart Room39

คอร์ด
Em7 = ม ซ ท ร
D = ร ฟ# ล
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
Asus4 = ล ร ม
A = ล ด# ม
Bm7 = ท ร ฟ# ล
B7 = ท ร#ฟ# ล
G = ซ ท ร
Gmaj7 = ซ ท ร ฟ# 
F#m = ฟ# ล ด#


วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เพลง มันเป็นใคร (Alright)

**เพลงนี้ปรับคีย์ขึ้นจากต้นฉบับครึ่งเสียงนะครับ**
คอร์ด
G = ซ ท ร
A = ล ด# ม
Am = ล ด ม
Bm = ท ร ฟ#
F#m = ฟ# ล ด#
Bb = ทb ร ฟ
Bbmaj7 = ทb ร ฟ ล
G#dim = ซ# ท ร

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เพลง ขอโทษหัวใจ Instinct

คอร์ด
Eb = มb ซ ทb
Bb = ทb ร ฟ
Fm = ฟ ลb ด
Ab = ลb ด มb
Gm = ซ ทb ร
Cm = ด มb ซ
Db= รb ฟ ลb
Dbm = รb ม ลb
E = ม ซ# ท
B = ท ร# ฟ#
F = ฟ ล ด
F# = ฟ# ท ด#


วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559