สถานะสำหรับคนที่ติดตามผมเรื่องของโน้ตเพลง หรือการเล่นคีย์บอร์ด ถ้ามีอะไรจะถาม หรือจะขอเพลง ขอให้ไปที่หน้านี้เลยครับhttp://www.facebook.com/notekeyboard

ปล2. ลองฟังเพลงที่ผมแต่งได้ที่แถบซ้ายมือนะครับ^^

**** สำหรับคอร์ด ที่เห็นในโน๊ตนั้น สำหรับมือซ้าย อยากรู้ว่าต้องกดโน๊ตอะไรบ้าง ไปที่ http://www.8notes.com/resources/notefinders/piano_chords.asp
แล้วใส้ชื่อคอร์ดที่ต้องการรู้ได้เลยนะครับ ^^

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เพลง แอบดี

คอร์ด
C = ด ม ซ
Dm = ร ฟ ล
E/G# = ซ# ท ร
F = ฟ ล ด
Fm = ฟ ลb ด
G = ซ ท ร
Am = ล ด ม

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เพลง ดีใจด้วยนะ

คอร์ด
Amaj7 = ล ด# ม ซ#
A7 = ล ด# ม ซ
Bm = ท ร ฟ#
C#m = ด# ม ซ# 
Dm = ร ฟ ล
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
E = ม ซ# ท
Em = ม ซ ท
F#m7 = ฟ# ล ด# ม
F#7 = ฟ# ท ด# มวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เพลง ภาวนา MEYOU

คอร์ด
G = ซ ท ร
Bm = ท รฟ#
Em = ม ซ ท
Am = ล ด ม
D = ร ฟ# ล
Dm = ร ฟ ล
A7 = ล ด# ม ซ
E = ม ซ# ท
A= ล ด# ม
C#m = ด# ม ซ#
F#m = ฟ# ล ด#
B7 = ท ร# ฟ# ล


วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โน้ตเพลง พอเถอะ

คอร์ด
Eb = มb ซ ทb
Ebmaj7 = มb ซ  ทb ร 
Gm = ซ ทb ร 
Fm = ฟ ลb ท
Bb = ทb ร ฟ
Bbm = ทb รb ฟ
Ab = ลb ด มb
Abm = ลb ท มb
C7 = ด ม ซ ทb

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562