สถานะสำหรับคนที่ติดตามผมเรื่องของโน้ตเพลง หรือการเล่นคีย์บอร์ด ถ้ามีอะไรจะถาม หรือจะขอเพลง ขอให้ไปที่หน้านี้เลยครับhttp://www.facebook.com/notekeyboard

ปล2. ลองฟังเพลงที่ผมแต่งได้ที่แถบซ้ายมือนะครับ

**** สำหรับคอร์ด ที่เห็นในโน๊ตนั้น สำหรับมือซ้าย อยากรู้ว่าต้องกดโน้ตอะไรบ้าง ไปที่ http://www.8notes.com/resources/notefinders/piano_chords.asp
แล้วใส้ชื่อคอร์ดที่ต้องการรู้ได้เลยนะครับ

ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เพลง คนบนฟ้า

คอร์ด
G = ซ ท ร
Am7 = ล ด ม ซ
Bm7 = ท ร ฟ# ล 
Csus2 = ด ร ซ
D = ร ฟ# ล 
Em7 = ม ซ ท ร

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เพลง เวลาเธอยิ้ม

คอร์ด
E = ม ซ# ท
Emaj7 = ม ซ# ท ร# 
E7 = ม ซ# ท ร
F#m = ฟ# ล ด#
G#m = ซ# ท ร#
Gm = ซ ทb ร
G = ซ ท ร 
A = ล ด# ม 
Am = ล ด ม
Am7 =  ล ด ม ซ
B = ท ร# ฟ#
Bm7 = ท ร ฟ# ล
Cm = ด มb ซ
D = ร ฟ# ล


วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เพลง คำอวยพร

คอร์ด
G = ซ ท ร
A = ล ด# ม
Am = ล ด ม
Amaj7 = ล ด# ม ซ# 
Asus2 = ล ท ม
Bm = ท ร ฟ# 
C = ด ม ซ
Csus2 = ด ร ซ
C#m = ด# ม ซ#
D = ร ฟ# ล
Dm = ร ฟ ล
Em = ม ซ ท
E = ม ซ# ท 
F#m = ฟ# ล ด#


เพลง ฝากที

คอร์ด
Gmaj7 = ซ ท ร ฟ#
Am7 = ล ด ม ซ
Bm = ท ร ฟ# 
Cm = ด มb ซ
C = ด ม ซ
D7 = ร ฟ# ล ด 
Em = ม ซ ทวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เพลง หวง

คอร์ด
Gm7 = ซ ทb ร ฟ
C = ด ม ซ
Fmaj7 = ฟ ล ด ม
Dm7 = ร ฟ ล ด
A7 = ล ด# ม ซ
Bbmaj7 = ทb ร ฟ ล
C7-9 = ด ม ซ ทb รb


วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เพลง ดาวกระพริบ

คอร์ด
Amaj7 = ล ด# ม ซ#
A#dim = ล# ด# ม 
Bm = ท ร ฟ#
C#m = ด# ม ซ#
Cm7b5 = ด มb ซb ทb
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
D#dim = ร# ฟ# ล
E = ม ซ# ท
E9 = ม ซ# ท ร ฟ 
F#m = ฟ# ล ด#

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562