สถานะสำหรับคนที่ติดตามผมเรื่องของโน้ตเพลง หรือการเล่นคีย์บอร์ด ถ้ามีอะไรจะถาม หรือจะขอเพลง ขอให้ไปที่หน้านี้เลยครับhttp://www.facebook.com/notekeyboard

ปล2. ลองฟังเพลงที่ผมแต่งได้ที่แถบซ้ายมือนะครับ

**** สำหรับคอร์ด ที่เห็นในโน๊ตนั้น สำหรับมือซ้าย อยากรู้ว่าต้องกดโน้ตอะไรบ้าง ไปที่ http://www.8notes.com/resources/notefinders/piano_chords.asp
แล้วใส้ชื่อคอร์ดที่ต้องการรู้ได้เลยนะครับ

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

เพลง กลืน

คอร์ด
Fmaj7 = ฟ ล ด ม
Em7 = ม ซ ท ร
E7 = ม ซ# ท ร
Am7 = ล ด ม ซ
A7 = ล ด# ม ซ
Dm7 = ร ฟ ล ด
G = ซ ท ร
Cmaj7 =  ด ม ซ ท
Dbm7 = รb ม ลb ท

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

เพลง ห้องนอน

คอร์ด
Eb = มb ซ ทb
Dm = ร ฟ ล 
Gm = ซ ทb ร
Cm = ด มb ซ 
Fm = ฟ ลb ด
F = ฟ ล ด
Gb = ซb ทb รb
Ab = ลb ด มb
F/A = ล ด ฟ
Ebm = มb ซb ทb
Bb = ทb ร ฟ

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

เพลง รักล้นใจ mild

คอร์ด
Amaj7 = ล ด# ม ซ#
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
E = ม ซ# ท
Bm7 = ท ร ฟ#
C#m7 = ด# ม ซ# ท
Dm = ร ฟ ล
F#7 = ฟ# ล# ด# ม
Em7 = ม ซ ท
Dm7 = ร ฟ ล ด
F#m7 = ฟ# ล ด# ม
F# = ฟ# ล# ด#

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

เพลง ไม่รักไม่ต้อง

คอร์ด
Bbm7 = ทb รb ฟ ลb
Eb7 = มb ซ ทb รb
Cm7 = ด มb ซ ทb
F7 = ฟ ลb ด มb
C7 = ด ม ซ ทb
Fm = ฟ ลb ด
Adim7 = ล ท รb ซ
Eb = มb ซ ทb
Dbmaj7 = รb ฟ ลb ด
Abmaj7 = ลb ด มb ซ
Ab7 = ลb ด มb ซb
Absus4 = ลb รb มb
Ab = ลb ด มb
E = ม ซ# ท
Ebm = มb ซb ทb
Dbm = รb ม ลวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557