สถานะสำหรับคนที่ติดตามผมเรื่องของโน้ตเพลง หรือการเล่นคีย์บอร์ด ถ้ามีอะไรจะถาม หรือจะขอเพลง ขอให้ไปที่หน้านี้เลยครับhttp://www.facebook.com/notekeyboard

ปล2. ลองฟังเพลงที่ผมแต่งได้ที่แถบซ้ายมือนะครับ

**** สำหรับคอร์ด ที่เห็นในโน๊ตนั้น สำหรับมือซ้าย อยากรู้ว่าต้องกดโน้ตอะไรบ้าง ไปที่ http://www.8notes.com/resources/notefinders/piano_chords.asp
แล้วใส้ชื่อคอร์ดที่ต้องการรู้ได้เลยนะครับ

ค้นหาบล็อกนี้

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เพลง มุม

คอร์ด
G = ซ ท ร 
Gmaj7 = ซ ท ร ฟ#
Em = ม ซ ท
C = ด ม ซ
Bm = ท ร ฟ# 
Am = ล ด ม
D = ร ฟ# ล
Cm = ด มb ซ

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เพลง ไม่กล้าบอกชัด

คอร์ด
G = ซ ท ร
Bm = ท ร ฟ#
Em = ม ซ ท 
D = ร ฟ# ล 
C = ด ม ซ
Cm = ด มb ซ
D/F# = ฟ# ล ร
Am = ล ด ม
Ebmaj7 = มb ซ ทb ร
F = ฟ ล ด
Dm = ร ฟ ล
Gm = ซ ทb ร
A = ล ด# ม
E/G# = ซ# ท ม
F#m = ฟ# ล ด# 
Dm = ร ฟ ล
E = ม ซ# ท

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เพลง คนที่ไม่เข้าตา

คอร์ด
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
C#m7 = ด# ม ซ# ท
Bm7 = ท ร ฟ#
E = ม ซ# ท
Amaj7 = ล ด# ม ซ#
F#m = ฟ# ล ด#
A = ล ด# ม
Dm = ร ฟ ล
Bm = ท ร ฟ#
Fsus4 = ฟ ทb ด
F# = ฟ# ล# ด#
Emaj7 = ม ซ# ท ร
D#m7 = ร# ฟ# ล# ด#
ฺB = ท ร# ฟ#


วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เพลง ที่ว่างข้าง ๆ ตัว

คอร์ด
Eb = มb ซ ทb
F = ฟ ล ด
Dm = ร ฟ ล
Fm = ฟ ลb ด
Gm = ซ ทb ร
Cm = ด มb ซ
F/A = ล ด ฟ 
Ebm = มb ซb ทb
Bb = ทb ร ฟ 
Bbsus4 = ทb มb ฟ
F7 = ฟ ล ด มb
C/E = ม ซ ด
Db = รb ฟ ลb

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เพลง บทเพลงกระซิบ

คอร์ด
A = ล ด# ม
E = ม ซ#ท
F#m = ฟ# ล ด#
Dsus2 = ร ม ล
Dsus4 = ร ซ ล
D = ร ฟ# ล
E/G# = ซ# ท ม
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
B = ท ร ฟ#
F# =  ฟ# ท ด#