สถานะสำหรับคนที่ติดตามผมเรื่องของโน้ตเพลง หรือการเล่นคีย์บอร์ด ถ้ามีอะไรจะถาม หรือจะขอเพลง ขอให้ไปที่หน้านี้เลยครับhttp://www.facebook.com/notekeyboard

ปล2. ลองฟังเพลงที่ผมแต่งได้ที่แถบซ้ายมือนะครับ

**** สำหรับคอร์ด ที่เห็นในโน๊ตนั้น สำหรับมือซ้าย อยากรู้ว่าต้องกดโน้ตอะไรบ้าง ไปที่ http://www.8notes.com/resources/notefinders/piano_chords.asp
แล้วใส้ชื่อคอร์ดที่ต้องการรู้ได้เลยนะครับ

ค้นหาบล็อกนี้

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โน๊ตเพลง ชีวิตเป็นของเรา


ชีวิตต้องมีพรุ่งนี้เสมอนะครับ 5555
จุดบนคือโน๊ตสูงนะคร้าบ
คอร์ด
Bm7 = ท ร ฟ#
D = ร ฟ# ล
G = ซ ท ร
F#m = ฟ# ล ด
A = ล ด# ม
A/C# = ด# ม ล

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โน๊ตเพลง เธอคิดยังไงกัน


เพลงนี้มีตัว ฟา# โด# ซอล# ทั้งเพลงนะครับ
จุดบนคือโน๊ตสูง
คอร์ด
A = ล ด# ม
C#m = ด# ม ซ#
F#m = ฟ# ล ด#
E = ม ซ# ท
D = ร ฟ# ล
Bm7 = ท ร ฟ# ล
Bm = ท ร ฟ#

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โน๊ตเพลง แสงของหัวใจ


เพลงนี้มีจุดล่างซึ่งคือโน๊ตต่ำตรงช่วงอินโทรนะครับ ส่วนจุดบนคือเล่นสูง
เพลงนี้ตัว ฟา ทุกตัวเป็น ฟา# นะครับ


คอร์ด
G = ซ ท ร
Csus2 = ด ร ซ
Am7 = ล ด ม ซ
Bm7 = ท ร ฟ# ล
D = ร ฟ# ล
C = ด ม ซ
Cm = ด มb ซ
G7 = ซ ท ร ฟ
Cmaj7 = ด ม ซ ท
D7 = ร ฟ# ล ด
Csus2/G = ซ ด ร
Em7 = ม ซ ท ร

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โน๊ตเพลง ฉันต้องคู่กับเธอ


เพลงนี้ท่อนจบมี ฟ# กับ ด# นะครับ
จุดบนคือโน๊ตสูง
คอร์ด
G = ซ ท ร
Bm7 = ท ร ฟ#
Em7 = ม ซ ท ร
Dm7 = ร ฟ ล ด
G7 = ซ ท ร ฟ
Cmaj7 = ด ม ซ ท
Am7 = ล ด ม ซ
B7 = ท ร# ฟ# ล
Dsus4 = ร ซ ล
D = ร ฟ# ล
A = ล ด# ม
C#m7 = ด# ม ซ# ท
F#m7 = ฟ# ล ด# ม
A7 = ล ด# ม ซ
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
E = ม ซ# ท
Asus2 = ล ร ซ

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โน๊ตเพลง Dancing


เพลงนี้มี ทb กับ มb ทั้งเพลงนะครับ ถ้าผมลืมตรงไหนก็เล่นด้วย
จุดบนคือโน๊ตสูงนะครับ
คอร์ด
Bb = ทb ร ฟ
Gm = ซ ทb ร
Eb = มb ซ ทb
F = ฟ ล ด
Bbmaj7 = ทb ร ฟ ล
Ebm = มb ซb ทb
Dm = ร ฟ ล

โน๊ตคีย์บอร์ด อยู่ต่อเลยได้ไหม

อันนี้ตัวอย่างนะครับ


เพลงนี้มี 3 # คือ ฟ# ด# ซ# นะครับ ถ้าผมพิมพ์ตกไปก็อย่าลืมเล่นด้วยละกัน 
จุดบนคือโน๊ตสูงนะครับ
-->
คอร์ด
Dmaj7 = ร ฟ# ล ด#
E7 = ม ซ# ท ร
E9 = ม ฟ# ซ# ท ร#
F#6add9 = ฟ# ซ# ล# ด# ร#
C#m7 = ด# ม ซ# ท
F#m7 = ฟ# ล ด# ม
F#7 = ฟ# ล# ด# ม
B7 = ท ร# ฟ# ล
Bm7 = ท ร# ฟ#
Amaj7 = ล ด# ม ซ#วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โน๊ตเพลง แค่รู้ว่ารัก

เพลงนี้มีจุดล่าง (ตัวที) บางตัวคือโน๊ตต่ำระวังมองไม่เห็นนะครับ จุดบนคือโน๊ตสูง 

-->
คอร์ด
Ebsus2 = มb ฟ ทb
Eb = มb ซ ทb
Eb/Bb = ทb ร มb
Ebmaj7 = มb ซ ทb ร
F = ฟ ล ด
F7 = ฟ ล ด มb
Dm = ร ฟ ล
Dm7 = ร ฟ ล ด
Cm7 = ด มb ซ ทb
Gm = ซ ทb ร
GmM7 = ซ ทb ร ฟ#
Gm7 = ซ ทb ร ฟ
Gm6 = ซ ทb ร ม
G7 = ซ ท ร ฟ
Bb = ทb ร ฟ
Bbmaj7 = ทb ร ฟ ล
Bb7 = ทb ร ฟ ลb

โน๊ตเพลง แค่ของเลียนแบบ


อันนี้เป็นแบบต้นฉบับนะครับ
-->
คอร์ด
Ab = ลb ด มb
Fm = ฟ ลb ม
Eb = มb ซ ทb
Db = รb ฟ ลb
Cm = ด มb ซ
Bbm = ทb รb ฟ
Ebm = มb ซb ทb
อันล่างนี้เป็นแบบแปลงคีย์เล่นง่ายขึ้นนะครับ
คอร์ด
G = ซ ท ร
Em = ม ซ ท
D = ร ฟ# ล
C = ด ม ซ
Am = ล ด ม
Bm = ท ร ฟ#